עיריית בת ים יוצאת למבצע נרחב לאכיפת איסוף צואת כלבים בעיר. השבוע יחלו צוותים של הפיקוח העירוני במבצע אכיפה נרחב ברחבי העיר.

המבצע יתמקד בתושבים שלא אוספים את צואת כלביהם. מציאת כלבים משוחררים ומשוטטים ודברים הגורמים לפגיעה תברואתית ובטיחותית ברחבי העיר.

האכיפה תתבצע ברחובות העיר ובגינות הציבוריות ברחבי העיר, בדגש על מיקומי תלונות התושבים למוקד העירוני ועל פי תוצאות סקרים שנעשו בקרב תושבי העיר. לאור התגברות תלונות התושבים למוקד העירוני בנושא האיסוף אחר הכלבים והכלבים המשוטטים הוחלט בעירייה לצאת במבצע רחב לאכיפת איסוף אחר הכלבים ומניעת שוטטות של בעלי חיים. בהתאם לחוק העזר לפיקוח על כלבים וחוק שמירת הסדר והניקיון לבת ים נקבע כי אין להשאיר בעל חיים ללא השגחה. על הבעלים לטייל עם כלבם כשהוא קשור ברצועה כדי להגן הן על הכלב והן על הסביבה.  בנוסף, חלה על הבעלים חובת איסוף צואת כלבים במטרה למנוע מפגעים תברואתיים ומחלות.

חלוקת קנסות לתושבים אשר לא אוספים את צרכי כלביהם.

מבצע איסוף צואת כלבים בת ים
מבצע איסוף צואה- קרדיט עיריית בת ים

המבצע המיוחד יתקיים באמצעות צוותים סמויים וגלויים של הפיקוח העירוני תוך שימוש במעקבים ובאמצעים טכנולוגיים שונים. הצוותים יפרסו בכל רחבי העיר עם דגש על מקומות בהם קיבל המוקד העירוני דיווחים על תושבים שלא אוספים אחר כלביהם. תושבי העיר המעוניינים לדווח על מיקומי אי-איסוף מוזמנים ליצור קשר עם המוקד העירוני 107. ניתן לפנות גם בהודעת WhatsApp למספר 054-4810000 .

עיריית בת-ים קוראת לתושבים לשמור על הניקיון והסדר הציבורי, לאסוף אחר כלביהם  ולהימנע מהתרת רצועת הכלב.  בכך להימנע מסיכון תברואתי ובטיחותי לשאר תושבי העיר וכדי להימנע מקנסות. גובה הקנס על אי איסוף אחר הכלב עומד על 730 ש"ח. הולכת כלב ללא רצועה גוררת קנס של 320 ש"ח והקנס על כלב משוטט עומד על 320 ש"ח.

חוף הכלבים

לטובת בעלי הכלבים נחנך לפני כשנה חוף הכלבים שבו ניתן לשחרר את הכלב מהרצועה. החוף ממוקם מדרום לחוף תאיו והינו אסור לרחצה. בנוסף בימים אלו מוקמות ומשופצות 10 גינות כלבים ברחבי העיר. השיפוץ כולל הגבהת גדרות ההפרדה, כדי למנוע מהכלבים לזנק החוצה. תיקון והוספת שערים כפולים שנועדו למנוע בריחת כלבים בעת הכניסה והיציאה, ספסלים עם הצללה שיאפשרו שהייה גם בשעות השמש. מתקני אילוף ומשחק בדרגות שונות וברזיות מים המתאימות גם לכלבים גדולים וגם לכלבים קטנים.

מבצע איסוף צואה בעיריית בת ים
קרדיט תמונה עיריית בת ים