דו"ח של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מגלה כי העיר בת ים מובילה את הרשויות בארץ במכירת דירות חדשות בחודשים האחרונים. על פי הנתונים נמכרו בבת ים 1079 דירות חדשות בחודשים מאי עד יולי 2021 לעומת 143 דירות בחודשים פברואר עד יוני. המדובר בגידול הגבוה בישראל.

1079 דירות חדשות נמכרו בבת ים בחודשים האחרונים

דו"ח חדש של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מציב את בת ים בצמרת הנדל"ן.
בשלושת החודשים מאי-יולי 2021 הכמות המבוקשת של הדירות שנבנו ושווקו כחדשות במדינת ישראל. עמדה על כ-18,240 דירות.

מתוכן כ-15,220 דירות חדשות נמכרו. 83.4% מהכמות המבוקשת (על פי הדיווחים לרשות המיסים בוצעו כ-13,480 עסקאות). כשליש מכלל הדירות החדשות שנמכרו. מתרכז בערים: בת ים, תל אביב-יפו, אשקלון, ירושלים, בני ברק ורמת גן.

מי שמובילה בפער ענק את הנתונים הינה העיר בת ים כאשר היא רושמת עלייה מרשימה של 654% אחוזים ו1079 דירות שנמכרו לעומת 143 בשלושת החודשים שקדמו לכך.כאשר אחריה בפער גדול ניצבות הערים תל אביב, אשקלון, ירושלים ובני ברק (בהתאמה).

אגב היישובים היחידים בישראל שבהם נמכרו יותר מ-500 בחודשים מאי-יולי 2021 הם: בת ים 079,1 תל אביב-יפו
974 אשקלון 940 ירושלים 731 בני ברק 643 רמת גן 585 ונתניה 529.

היישובים העיקריים שבהם נרשמה ירידה במכירת דירות חדשות. זאת לעומת שלושת החודשים הקודמים הם: קריית אונו, באר יעקב וגבעת שמואל.

סיכום נתוני הבנייה מבוסס על דוחות מוועדות לתכנון ולבנייה. בנוסף גם על נתונים ממשרד הבינוי והשיכון, על סקר שדה של הלמ"ס, על דיווח טלפוני מחברות בנייה ומקבלנים ועל שיטות סטטיסטיות.

מספר הדירות החדשות שלא למכירה שהחלה בנייתן בחודשים מאי-יולי 2021 עומד על כ-020,3 דירות,
ירידה של %6.1 לעומת שלושת החודשים הקודמים.

גוש דן מוביל בבניית דירות חדשות

בשלושת החודשים מאי-יולי 2021 ,כ-%4.24 מסך הכמות המבוקשת של דירות  היו במחוז תל אביב,
כ-%1.23 – במחוז המרכז כ-%2.16 – במחוז הדרום וכ-%0.13 בכל אחד מהמחוזות צפון וחיפה, לעומת כ-%8.7
בלבד מסך הכמות המבוקשת של דירות חדשות במחוז ירושלים).

חלקן של הדירות שנמכרו מתוך הכמות המבוקשת הארצית היה %4.83 .במחוז תל אביב אחוז הדירות
שנמכרו מתוך סך הכמות המבוקשת עמד על %5.95 ,לעומת כ-%2.63 במחוז הצפון.