הרב לוגסי, רב קהילת "אהבת ישראל" ובית הכנסת "משכן שמעון" השיא אמש את ביתו הדסה לבחיר ליבה אוריאל זדה. האירוע התקיים באולמי "סאנסט" בעיר.

החתן והכלה הכירו איך לא בשיעור המרכזי של הרב לוגסי, ועל זה נאמר: "ענבי הגפן, בענבי הגפן דבר נאה ומתקבל".

האולם היה גדוש מפה לפה במשפחה, תלמידים ואישי ציבור.
בין היתר כיבדו בנוכחותם: הרב הראשי של בת ים – הרב יעקב רוזה, ראש העיר מר צביקה ברוט, הרב דאהן, ראש המועצה הדתית מר בנימין אלחרר, הרבנית ללה סימי רעייתו של הבבא סאלי.

ראש העיר צביקה ברוט הרב לוגסי ומשפחתו.