מחלקת חניה בעיריית בת ים נערכת מראש לשנים הבאות ומנפיקה תווי חניה לתושבים לשנת 2020-2021. התווים יונפקו לכל תושבי העיר בחינם. ניתן יהיה להנפיק תווים באמצעות אתר האינטרנט, בדואר או באמצעות הגעה למשרדי רשות החניה. 

עיריית בת ים ממשיכה להנגיש את השירות לתושבים וגם השנה ניתן להנפיק תווי חניה באמצעות אתר האינטרנט.

התווים יהיו תקפים לשנים 2020 ו- 2021, הם יונפקו לכל תושבי העיר ללא עלות וישלחו לבתים באמצעות הדואר.

תוקפם של התווים הישנים יסתיים באופן חד פעמי ב- 1.3.2020.

זכאים לקבל תו חניה: תושבי בת ים שבבעלותם או באחזקתם הבלעדית רכב שמשקלו הכולל עד 4 טון

המסמכים הנדרשים לקבלת תו חניה: ספח ת.ז. או טופס תשלום ארנונה וצילום רישיון רכב בתוקף.

אופן הנפקת תו חניה לשנים 2020-2021:

חניה. צילום באדיבות pixabay
  1. באמצעות מילוי טופס באתר האינטרנט בכתובת: https://www.metropark.co.il/select-authority/ ובצירוף המסמכים הסרוקים הבאים: ספח תעודת זהות ורישיון רכב בתוקף. (יש לבחור בת ים לאחר הכניסה לאתר)
  2. באמצעות משלוח דואר לכתובת ת.ד 10 בת ים 59100 רשות החניה.
  1. באמצעות הגעה למשרדי רשות החניה: החשמונאים 27 בת ים | ימים א', ב', ד', ה' בין השעות 08:00 עד 14:00 וביום ג' בין השעות 16:00 עד 18:00.

תו החניה יודבק על השמשה הקדמית של הרכב בצד ימין בפינה העליונה (ליד מדבקת הטסט) ובאופן שיהיה גלוי לעין.

 

בעלי עסקים/ עובדים בבת ים שאינם תושבי העיר רשאים לפנות לרשות החניה להנפקת תו בעלות של 300 ש"ח לשנה.