חירייה נוסח בת ים

התמונות מדברות בעד עצמם ולא מדברות דברים טובים! אולי במקום להפנות אצבע מאשימה לעירייה תסתכלו במראה! ברבריות, חוסר אכפתיות וגועל נפש אחד גדול. תמונות מצב עגום במיוחד.