חירייה נוסח בת ים

התמונות מדברות בעד עצמם ולא מדברות דברים טובים! אולי במקום להפנות אצבע מאשימה לעירייה תסתכלו במראה! ברבריות, חוסר אכפתיות וגועל נפש אחד גדול. תמונות מצב עגום במיוחד. 

זהירות צ'ונמי

עיריית בת-ים ורשות החירום הלאומית החלו במהלך לפריסת שילוט המזהיר מפני סכנה של צ'ונאמי בחופי העיר, במקרה של רעידת אדמה. שלטי הצ'ונאמי מוצבים בהתאם להנחיות משרד הביטחון לרשות. בכך מצטרפת בת ים לשורה על ערי חוף שהציבו שילוט בתחומן.