החלה הנפקת תווי חניה לשנים 2020-2021

מחלקת חניה בעיריית בת ים נערכת מראש לשנים הבאות ומנפיקה תווי חניה לתושבים לשנת 2020-2021. התווים יונפקו לכל תושבי העיר בחינם. ניתן יהיה להנפיק תווים באמצעות אתר האינטרנט, בדואר או באמצעות הגעה למשרדי רשות החניה.