המועצה הדתית בת ים או מגרש גרוטאות? התמונות מדברות

המועצה הדתית בבת ים

בלעדי: מתחם המועצה הדתית בבת ים מוזנח ומלוכלך באופן חריג. מתקן הגניזה עמוס לעייפה, וכל המתחם שמחוץ למועצה מלא בשקיות זבל ועלוני פרשת השבוע הזרוקים באלפיהם. תגובת המועצה הדתית:"יש בעיה שמטופלת".התמונות לשיפוטכם.