כבר לא מסוכן

הוסרה המסוכנות המיידית בבניין בשדרות העצמאות 32; הדיירים ישובו להתגורר בדירותיהם לאלתר. מהנדס העיר בת-ים חתם על גמר העבודות להסרת המסוכנות המיידית בבניין, לאחר קבלת חוות דעת קונסטרוקטור המאשר את הסרת המסוכנות המיידית ואת שובם של הדיירים להתגורר בדירותיהם בבניין

קבלנים? המכרז הזה עבורכם

במכרז מסגרת מס' 18/19 שפורסם ביום ה' האחרון, 5.12.2019, עיריית בת ים הזמינה הצעות מחיר לביצוע עבודות תשתית, סלילה ופיתוח תשתיות ופיתוח עירוני בהיקף של עד סכום של עד  5 מליון ₪+ מע"מ,  לכל עבודה. העירייה תערוך כנס מציעים ביום ה' הקרוב,  12.12.19, והמועד האחרון להגשת הצעות במכרז הינו 5.1.2020. מהותו של המכרז הינה לבחור […]